0544 2456365 - 0212 3240324 senc64@gmail.com
  • Total diz protezi sonrası teknik bir hata veya erken enfeksiyon yoksa, hastaların ortalama 20 yıl mutlu olmasını sağlar. Özellikle ağrının giderilmesi ve günlük aktivitelerin geri kazanılması, hastaların memnuniyetini artıran en önemli faktörlerdir.
  • Ancak zaman içinde gerek protezin mekanik dayanıklılığında gerekse hastanın kemiğinin zayıflaması sonucunda protezle kemik arasında gevşeme olur. Enfeksiyon olmadığı için buna ‘aseptik gevşeme’ denir.
  • Aseptik protez gevşemesinde klinik olarak ağrı ve şişlik bulunur. Günlük aktivite düzeyi azalmıştır.
  • Laboratuvar değerleri (CRP, Sed ve Lökosit) normal ve hafif yüksektir.
  • Tanı klinik ve radyolojik olarak konur. Röntgende protez çevresinde kemikle protez arasında radyolüsens alan görülür.
  • Tanı konur konmaz, hemen cerrahi tedavi yapılır. Geciktikçe kemik stoğunda azalma olabilir.