0544 2456365 - 0212 3240324 senc64@gmail.com
Boy uzatma cerrahisi dört grup hastada uygulanmaktadır. Bunlardan ilk ikisi cücelik ve yapısal boy kısalığıdır. Üçüncüsü ise kozmetik hasta grubudur. Yapısal ve kozmetik hasta grubunda yapılan boy uzatma cerrahisi, kişinin günlük hayatına katkıda bulunmaktan çok, psikososyal ve sosyokültürel tatmin, cevresel faktörler ve estetik ihtiyaç dolayısı ile yapılmaktadır. Karşılaştıracak olursak, cüce hasta grubu en kısa boylu ve uzatma cerrahisine ihtiyacı olan grup iken, yapısal kısalığı olan grup, toplumda kısa boylu olarak adlandırılan gruptur. Kozmetik boy uzatma adayları ise, boyu ne kadar olursa olsun estetik beklentileri olan hasta grubudur. Dördüncü grup hastalar; travma sonrası ilgili ekstremite’de kaynamama veya yanlış kaynamaya bağlı kısalık olanlardır.

Hangi hasta için yapılırsa yapılsın, boy uzatma cerrahisinde modern uzatma teknikleri kullanılmaktadır. Bu tekniklerin en klasikleşmiş ve en eski olanı “Halkasal Tespit Cihazları ile Uzatma Tekniği”dir. Kullanılan halkasal sabitleme cihazına, mucidinin ismi ile İlizarov Cihazı da denmektedir.

İlizarov cihazının yaygınlaşmasından kısa bir süre sonra, uzatma cerrahisinde kalibrasyonu ve hassasiyeti arttırmak amacı ile bilgisayar teknolojisi kullanılmaya başlanmıştır. Bilgisayarlı hassasiyet eklenmesi amaçlanarak iki teknolojinin birleştirilmesi ile meydana gelen tespit cihazlarına “Bilgisayar Destekli Fiksatörler” denmektedir. Yapı olarak İlizarov cihazını andıran bu tespit cihazlarında, uçak ve uzay mekiği simülasyon platformlarındaki teknoloji kullanılmakta ve uzaysal koordinat hesaplama yeteneği ile daha hassas uzatmalar yapılabilmektedir.

Günümüze yaklaştıkta, hem İlizarov cihazı, hem de bilgisayar destekli tespit cihazlarının vücutta takılı kalma sürelerinin azaltılmasına çalışılmıştır. Bu amaçla kombine teknik dediğimiz; kemik içine çivinin yerleştirildiği ve kemik dışından da monolateral fiksatörün bulunduğu ‘’Kombine Teknik’’ ile de boy uzatma cerrahisi yapılmaktadır. Bu yöntemle, kemik uzatma işlemi bittiğinde fiksatör çıkarılmakta olup fiksatör taşıma süresi oldukça kısalmakta ve hastanın komforu artmaktadır.

Bu anlamda en önemli yenilik ise; hiç fiksatör kullanmadan, tamamen kemiğin içine yerleştirilmek suretiyle ve kendiliğinden uzayan çivilerle yapılan boy uzatma yöntemidir. Önceleri kırıklarda kullanılan ortopedi çivilerine, uzama yeteneği eklenerek kendi kendine uzayabilen çiviler elde edilmiştir. Bu çivilerin uzatma alanında sadece kemik içinde yerleşmesi ve dışarıda bir parça bulunmaması sebebi ile daha fazla komforu mevcuttur. Ancak hem çok daha pahalı hem de çok daha detaylı hazırlık ve tecrübe gerektirmektedir.

Hasta 1: Sirküler fiksatörle 6 cm uzatma yapılan hastamızın tedavi görüntüsü

Hasta 2: Kombine teknikle 5 cm uzatma yapılan hastamızın tedavi görüntüsü

Hasta 3: Manyetik çiviyle 5 cm uzatma yapılan hastamızın tedavi görüntüsü