0544 2456365 - 0212 3240324 senc64@gmail.com
Kemik kırıklarından sonra % 80-90 oranında kaynama sağlanırken; kalan hastalarda gerek kemiğin durumu, gerek ameliyat koşulları ve uygulanan yöntem gerekse de hastaya bağlı sebeplerle kaynama sağlanamayabilir. Bundan başka, hastanın birkaç kez ameliyat edilmesine bağlı kemik kayıpları ve enfeksiyon (kemik iltihabı) hastalığa eklenebilir ve bu durumda tedavi çok daha güçleşip komplike hale gelebilir. Özellikle femur ve tibia gibi uzun kemik psödoartrozlarına enfeksiyonun eşlik etmesi durumunda tedavi hasta ve cerrah açısından çok daha sorunlu hale gelmektedir.

Enfekte psödoartroz hastalarında genellikle iki aşamalı tedavi yöntemini tercih etmekteyiz. Bu tedavinin ilk aşamasında kaynamayan ve ölü kemik haline gelen enfekte bölge tamamen çıkarılıp, canlı kemik dokusu ortaya konur. Ardından enfeksiyonu tam olarak iyileştirebilmek için, o bölgeye antibiyotikli boncuk yerleştirilir ve ameliyat sonlandırılır. Daha sonra hasta hem klinik hem de laboratuvar tetkikleriyle (CRP, Sed ve Lökosit sayımı) takip edilerek, enfeksiyonun tamamen geçtiğine kanaat getirilince ikinci aşamaya geçilir. İkinci aşamada; antibiyotikli boncuklar çıkarılıp, bölge tekrar temizlenir. Bunun ardından İlizarov yöntemiyle hem kemiğin kaynaması hem de kemiğin sağlıklı başka bir yerinden uzatılması suretiyle bacak eşitliği sağlanır.

Hasta 1: Tibiasında enfekte psödoartrozu olan ve daha önce 3 kez ameliyat edilen hastamızın, ilk aşamada ölü kemiğin 8 cm çıkarılması ve antibiyotikli boncuk konması ve 2 ay sonra ikinci aşamada ilizarov yöntemiyle sağlığına kavuşması

Hasta 2: Yine tibia enfekte psödoartroz hastasında iki aşamalı tedavinin sonucu

Hasta 3: Femur enfekte psödoartrozu tanısıyla daha önce 9 kez ameliyat olan hastamızın iki aşamalı yöntemle, başarıyla tamamlanmış tedavi sonucu