0544 2456365 - 0212 3240324 senc64@gmail.com

Yaşlılarda görülen en sık kırık tipi kalça kırığı olup; hastanın hayatını tehdit eder.

Femur Boynu Kırıkları

Tüm kırıkların yaklaşık %1’ini oluşturur. %80 60 yaş üzerinde ve kadınlarda erkeklere göre 4-5 kat daha fazla görülür. Kalça üzerine düşme veya çarpma şeklindeki dolaysız zorlama ile femur boynunda kırık oluşabilir.

Klinik ve Tanı

Hastanın genel durumunda fazla bir değişiklik yoktur. Ayrılmamış kırıklarda; kalça bölgesinde ağrı vardır. Topuktan veya büyük trokanterden vurulduğunda kalçada ağrı ortaya çıkar. Ayrılmış kırıklarda ise, çok şiddetli ağrı olup hasta bacağını oynatamaz ve dışa dönüktür. Kesin tanı röntgenle konulur. Osteoporotik hastalarda, dişlenmiş kırıklar röntgende atlanabilir, bu durumda bilgisayarlı tomografiden yararlanılabilir.

Tedavi

Femur boyun kırıkları zor iyileşen kırıklardandır. Kırık nedeniyle femur başının beslenmesi bozulur ve femur başı avasküler nekrozu gelişebilir. Bu nedenle femur boyun kırıklarının tedavisi her yaş grubu için cerrahidir. Yaşlılarda femur başı parsiyel protezi, gençlerde anatomik redüksiyonu takiben, kalça kompresyon çivileri, çocuklarda ise, epifiz plağında az hasar oluşturacak ince multipl çiviler (Knowles çivileri) ile tespit yapılır. Protez uygulamalarından sonra erken hareket ve yük vermeye izin verilirken, internal tespit yapılanlarda radyolojik olarak kaynama dokusu görülünce ağırlık vermeye izin verilmelidir. Bu kırıklardan sonra görülen en önemli problemler, hastanın genel sağlık durumunun kötüleşmesidir. Bu nedenle hasta en uygun ve kısa sürede ameliyat edilerek ayağa kaldırılmalıdır, aksi takdirde, kalp ve solunum yetmezlikleri sebebi ile hasta kaybedilebilir.