0544 2456365 - 0212 3240324 senc64@gmail.com

Kök hücreler insan vücudunda her yaşta ancak belirli ve sınırlı sayıda bulunan özel hücrelerdir.En zengin olarak doğumdaki kordon kanında bulunmakta daha sonra ise yetişkin dönemde kan, yağ ve kemik iliğinde bulunmaktadır. Kök hücrelerin en önemli özellikleri; kendi kendilerini yenileme ve insan vücudundaki tüm diğer hücre tiplerine uygun sinyaller ile dönüşebilmeleridir. Bu hücreler günümüzdeki teknolojik gelişmeler sayesinde çeşitli kullanım alanlarında değerlendirilmektedirler. Bilimin ilerlemesi ile insanoğlu önce bu hücrelerden haberdar olmuştur. Ardından teknoloji ile bu hücreleri kullanmaya ve yönetmeye başlamıştır. Son yıllarda daha da gelişen teknoloji ile bu hücreler insan vücudundan bazı özel metodlar ile elde edildikten sonra, hastaya kendi kök hücreleriçeşitli hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.

Kök hücrelerin tedavi edebildiği hastalıklar şu anki bilim ışığında sınırlıdır. Elbette bu tedaviler gelecekte daha çok hastalığa umut ışığı olacaktır. Ortopedik hastalıklar içinde halk arasında kemik ölmesi olarak bilinen kalça kemiğinin hastalıklarında ( Femur Başı Avasküler Nekrozu), kırık kemiğin kaynamaması gibi önemli hastalıklar yanında, son yıllarda giderek önem kazanan kıkırdakhasarının sebep olduğu eklem rahatsızlıklarında kök hücre tedavilerini kullanmaktayız. Kıkırdak dokunun kendini yenileme özelliğinin neredeyse hiç olmaması sebebi ile, bu bölgeye kıkırdağa dönüşecek kök hücrelerin yerleştirilmesi sağlanır. Hasarlı eklem bölgesine yerleştirilen kök hücreler insan vücudundaki tüm hücrelere dönüşebilme yeteneğine sahip oldukları için yerleştikleri bölgelerdeki sinyalleri algılayarak kıkırdak doku dönüşümüne başlarlar. Yeterli sayıda yerleştirilmiş kök hücrelerin belli bir zaman sonra orijinal dokuyu yeniden oluşturduğunu gösteren çalışmalar bu tedaviye olan güveni artırmaktadır.

Kök hücre tedavisinde kişinin kendi kök hücreleri özel yöntemler ile kendisinden elde edilir. Burada kaynak olarak kişinin yağ dokusu, kan dokusu ya da kemik iliği kullanılır. Alınan doku örneklerinden elde edilen kök hücreler özel laboratuvarlarda yeterli yoğunluğa ve sayıya ulaştırılır. Yeterli miktara ulaştırılan ve kişinin kendi genetik kimliğini taşıyan bu tedavi hasarlı organ ya da dokuya konsantre ve fazla miktarda uygulanır.

Yaklaşık 4-5 yıldır yurt dışında uygulanmaya başlanan yeni ve de daha basit bir yöntem ise, ameliyathane şartlarında göbek yağından alınan kök hücrelerin bir cihaz yardımıyla ayrıştırılıp elde edilen saf kök hücrelerin yaklaşık 5-10 cc kadarının hasarlı kıkırdağın bulunduğu ekleme enjekte edilmesidir. Dünyada uygulanan ülkelerdeki 2 yıllık sonuçlarının umut verdiği bu yöntem, elbette mucize olmayıp bilimsel temellere göre uygulanmaktadır. Tedavinin başarılı olması için uygun hasta seçimi önemlidir. Özellikle yaygın kıkırdak hasarı olmayan (sınırlı bölgede kıkırdak lezyonu) ve protez öncesi dönemde diğer tedavi yöntemlerinin (eklem destekleyici enjeksiyonlar, ilaç, fizik tedavi, artroskopi ve osteotomiler vb.) uygulandığı ancak başarısız olduğu ve de protez olmak istemeyen genç hastalar bu yöntem için en uygun hastalardır.

Kas ve iskelet sistemi hastalıklarında kök hücre tedavisinin uygulandığı hastalıklara örnekler olarak şunları sıralayabiliriz;

  • Osteoartrit (kireçlenme olarak ta bilinir)
  • Kemik kaynama sorunları ve kırık tedavisi
  • Osteonekrozlar ve avasküler nekrozlar (Kemik ölümü)
  • OsteokondralDefektler (Kıkırdak onarımları)