0544 2456365 - 0212 3240324 senc64@gmail.com

Eklem replasman cerrahisinin, ya da diğer adı ile protez cerrahisinin, devamı niteliğindeki Protez Revizyonu Cerrahisi, diz ya da kalça ekleminizdeki tüm protez implantlarının yenisi ile değiştirildiği bir cerrahidir. Bu ameliyat çok ince dokunuşlardan, büyük değişikliklerin olduğu ameliyatlara kadar büyük bir çeşitlilik içerir. Tipik bir protezde iki komşu kemiğin uç noktalarını oluşturan metal parçalar ve ortasında plastik ya da polietilen’den yapılmış bir ara parça bulunmaktadır.

Ağrı protez revizyonu cerrahisi için en önemli sebeptir. Bu ağrı ilk protezden sonra devam eden bir ağrı da olabilir, sonradan meydana gelen bir ağrı da olabilir. Metallerin arasında kullanılan polietilen parçanın aşınması bir başka revizyon sebebidir. Sadece sebebin bu olduğu durumlarda daha kolay bir revizyon cerrahisi ile başarı sağlanabilir.

En önemli revizyon sebepleri arasında instabilite gelmektedir. Bu sıklıkla önceki ameliyat esnasında eklem dengesinin iyi ayarlanmamış olmasından dolayı meydana gelir. Sebep ne olursa olsun ekibimiz, hastaların ameliyat öncesinde değerlendirilmesini çok detaylı yapmakta ve revizyon gerektiren tüm sebepleri öncelikle araştırmaktadır.

Cerrahi birçok insan için rahatsızlık duyulacak bir girişimdir. Her cerrahinin kendine has riskleri vardır. Bu sebeple hastalar çok iyi incelenmeli ve gereksiz girişimlerden kaçınılmalıdır. Her ne olursa olsun, iyi bir cerrahi sonrası bile komplikasyonlar meydana gelebilir. Bu komplikasyonlar ile ancak tecrübeli bir ekip ile mücadele edilebilir.