0544 2456365 - 0212 3240324 senc64@gmail.com

Ekstremite

Ekstremite kelime anlamı olarak uzuv demektir. Vücudumuzda kollar ve bacaklar olmak üzere dört ekstremite vardır.

Etyopatogenez

Etatyopatogenez; etyoloji ve patogenez kelimelerinin birleşiminden oluşmuş tıbbi bir terimdir. Hastalığın oluşum ve gelişiminin nedenleri olarak tanımlanabilir.

Rekonstrüksiyon

Bozulmuş ve zarar görmüş bir yapının tekrar eski haline getirilmesi ve tamir edilmesidir. Cerrahi anlamda, bütünlüğü bozulmuş ekstremitenin uygun yöntem kullanılarak tekrar fonksiyonel hale getirilmesidir.

Artroskopi

Vücudumuzda bulunan eklemlerin bir kamera yardımıyla görüntülenmesi ve gerektiğinde cerrahi işlem uygulanmasıdır. En çok omuz, diz, kalça ve ayak bileği eklemleri artroskopisi yapılmaktadır. İlgili eklemde 1 cm büyüklüğünde 2 veya 3 adet giriş yolu (portal) açılarak tüm işlemler bu giriş yerlerinden gerçekleştirilir.

Artroplasti

Bozulmuş olan eklemin çeşitli yöntemlerle (dondurma, rezeksiyon, osteotomi, protez vb.) tamir edilmesidir. Hastanın yaşına ve hastalığına en uygun yöntem seçilir.

Kalça çıkığı (Gelişimsel kalça displazisi)

Kalça ekleminin doğumda normal yerinde olmaması veya ilerleyen süreçte yerinden çıkması halidir. Bu nedenle son yıllarda kalça çıkığı yerine “Gelişimsel kalça displazisi” adı tercih edilmektedir.

Çarpık ayak (Pes ekinovarus)

Doğumda veya nadiren de olsa, doğum sonrası çeşitli sebeplerle görülen ayaktaki şekil bozukluğudur. Ayak tabanı, genellikle içe ve yukarı dönük olup topuk yukardadır.

Deformite

Ekstremitenin tamamında veya bir bölgesindeki, bir veya birden çok plandaki şekil bozukluğudur.

Uzatma

İlizarov prensiplerine uygun olarak ve ameliyat yapılarak, kısa olan kemiğin 1 mm/gün hesabıyla uzatılmasıdır. Tedavi süresi, genellikle 1.5 ay/cm olarak hesaplanır.

Cücelik

Hastanın boyunun kızlarda 1.45 m, erkeklerde 1.5 m’nin altında olması, cücelik olarak kabul edilmektedir. Çoğu genetik, endokrin ve metabolik hastalıklar sonucu görülmektedir. İlizarov yöntemiyle fiziksel ve psikolojik uyumlu hastalarda, 2-3 ameliyat yapılarak toplamda 10-15 cm’lik bir boy uzaması sağlanabilmektedir.

Spor yaralanması

Gerektiği kadar ön hazırlık yapmadan ve kasları ısındırmadan, aşırı ve zorlayıcı egzersizler yapılması sonucunda meydana gelmektedir. Bu yaralanmalar üst düzeydeki sporcularda olabileceği gibi, basit egzersizler sırasında dahi olabilmektedir. Toplumumuzda sporun giderek yaygınlaşması nedeniyle, spor yaralanmaları da daha sık görülmektedir.