0544 2456365 - 0212 3240324 senc64@gmail.com

Akut Kısaltma – Uzatma

Uzun Kemik Psodoartrozları Kaynamama

  • Genellikle 6 ayda kaynamayan veya 9 ayı geçtiği halde ardışık röntgenlerde kemik kalllusta ilerleme gözlenmeyen kırıklara psödoartroz (kaynamama) adı verilir.
  • Genellkle uzun kemiklerde görüldüğü gibi, nadiren kısa kemiklerde de görülebilir.
  • Sistemik dediğimiz genel vücud yapısına bağlı faktörler yanında, lokal dediğimiz kırığın meydana geldiği kemik, yer, travmanın şiddeti vb. gibi pek çok faktörler de kaynamamaya sebep olabilir.
  • Genel faktörlerden sigara kullanılması oldukça önem taşırken, tibia distali de lokal bir önemli faktördür.
  • Uzun kemik psödoartrozlarının tedaviisnde; damarlı veya damarsız fibula, intramedüller çivi değişimi, Masquelae tekniği gibi farklı yöntemler de kullanılabilir. Ancak psödoartrozla birlikte kısalık, deformite ve enfeksiyon varsa, bu yöntemler başarısız olabilir.
  • Bu sebeple bu tip kaynamama vakalarında, tüm dünyada olduğu gibi biz de İlizarov rekonstrüksiyon yöntemlerini tercih ediyoruz.
  • Kemik kaydırma (Segment transportu) en sık ve halen geçerliliğini koruyan bir yöntem olmakla beraber, ben uygun vakalarda ‘Akut kısaltma ve uzatma’ yöntemini tercih etmekteyim.

Akut Kısaltma - Uzatma