0544 2456365 - 0212 3240324 senc64@gmail.com

Yaşına göre benzerlerinden kısa olan veya erişkinlerde boyu 1.4-1.5 metreyi geçmeyen insanlara cüce denir. Çocuklar bazen 16 yaşına kadar büyümede gecikme gösterebilirler

UZUV KISALIKLARI VE CÜCELİĞİN TEDAVİSİ VAR MIDIR?

NASIL TEDAVİ EDİLİRLER?

Ayrıca bazı hastalıkların örneğin diyabet, konjenital kalp hastalıkları ve böbrek hastalıklarının seyrinde de büyüme ve gelişme kusurlarına rastlanabilir.

Bunun yanında, kırıklar, kemik iltihapları, tümörler gibi kemik kısalıkları da insanlar için büyük öneme haizdir. Gerek esas hastalık, gerekse bu hastalığa bağlı gelişen kısalık nedeniyle hastalar uzuvlarını kullanamazlar. Bu sebeplerle, kemiğin uzatılması gerekmektedir. Gerek uzuv uzatılması, gerekse cücelerde boy uzatılması işlemi; 1950’ li yıllarda bir Rus Ortopedist olan Dr. İlizarov ‘ un dünyaya tanıttığı yöntemle yapılmaktadır. Bu yöntemle hastanın kemikleri bir defada 10 cm’e kadar, cücelerde ise, boyları birkaç işlemle 35-40 cm’e kadar uzatılabilmektedir.

Kemikler, kemikten geçirilmiş tel ve vidalara bağlanan çember şeklindeki bir cihaz yardımı ile günde 1 mm olarak uzatılmaktadır.