0544 2456365 - 0212 3240324 senc64@gmail.com
Kemiklerdeki anormal şekil bozukluklarına “deformite” adı verilmektedir. Bu şekil bozuklukları 4 farklı şekilde (açılanma, rotasyon, translasyon ve kısalık) olabileceği gibi hepsi birlikte olabilir. Ortopedi biliminde bu şekil bozukluklarının ameliyatla düzeltilmesi için yapılan işlemler bütününe ise “Deformite Cerrahisi” adı verilmektedir. Bazı deformiteler tek seferde yapılan ameliyatlar ile kısa sürede (akut) tedavi edilebilirken, bazı deformiteler gelişmiş ameliyat aletleri ve tespit cihazları ile kademeli (tedrici) olarak düzeltilmektedir. Bazı durumlarda ise vücudun kendi büyüme potansiyeli yönlendirilerek ya da manipüle edilerek, deformite düzeltilmektedir.

Defomite cerrahisinde tedaviler; kemik kesme işlemi (osteotomi) sonrası uzva akut veya tedrici düzeltme yapılır. Ardından kilitli plaklar (halk arasında platin olarak bilinmekte) veya dış tespit cihazları (fiksatörler) ile tespit yapılır. Bazen tedaviler izole olarak, bazen de birlikte (kombine) olarak uygulanır.

Hastalarımızda farklı tekniklerle yaptığımız deformite düzeltme uygulamalarını görmektesiniz.

Hasta 1: Genu valgum deformitesi olan hastanın eğriliğinin İlizarov cihazı ile düzeltilmesi

Hasta 2: Genu varum deformitesi olan hastanın eğriliğinin FAN yöntemi ile akut olarak düzeltilmesi

Hasta 3: Her iki bacağında ağır derecede eğriliği olan hastanın sağ bacağının ameliyat öncesi ve sonrası görüntüsü

Hasta 4: Akondroplazili hastamızda hem bacaklardaki eğriliği düzelttik hem de bacak boyunu 6 cm uzattık. Hastamızın ameliyat öncesi ve sonrası görüntüleri