0544 2456365 - 0212 3240324 senc64@gmail.com

Bir uzvun bir veya birden fazla planda eğri olmasına deformite (eğrilik) denir. Bu eğrilik frontal, sagittal veya rotasyonel planda olabileceği gibi aynı anda birden fazla planda olabilir. Deformite angulasyon, translasyon veya torsiyon şeklinde görülebilir.

Deformiteler doğumsal olabileceği gibi, sonradan geçirilmiş problemlere bağlı olarak da meydana gelebilir. Çocuklarda sıklıkla altta yatan bazı genetik, metabolik hastalıklara ya da geçirilmiş kırık ve kemik enfeksiyonlarına bağlı görülürler. Deformiteler insan vücudunda neredeyse her kemiği tutabilir. Tedavileri hususunda unutulmaması gereken, her deformitenin hastaya özgü olduğu ve tedavisinin de hastaya özel olduğudur.

Deformiteler bazen kişilerin hayatlarında herhangi bir bozukluk yapmazlar, ancak bazen de bu deformiteler yüzünden hastalar hiç yürüyemeyebilirler. Bu durumlarda hastalar üzerinde geometrik ve biyomekanik çalışmalar yapmak gerekir. Ayrıca ameliyat öncesi deformiteyi ve yapılacak tedaviyi şablon üzerinde simule (taklit) etmek gerekir. Ardından bu hesaplamalar doğrultusunda belirli bir zaman diliminde bazen akut (hemen) bazen ise tedrici (yavaş yavaş) olarak deformiteleri ameliyat ile düzeltiyoruz.

Bu düzeltmeler esnasında dünyada 1970 lerde açıklanmış ve ortopedide bir çığır açmış yöntem olan İlizarov yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Ameliyat öncesi iyi bir deformite analizi ile deformitenin merkezi, düzeltmeyi yaparken kullanacağımız menteşenin yeri ve hangi algoritma ile düzeltme yapılacağına karar verilir. Daha sonra düzeltmeyi akut mu yoksa tedrici olarak mı yapacağımız ve osteotomi (kemiğin kesilmesi) sonrası kemiği hangi implantla tespit edeceğimiz planlanır. Daha sonra bu planlama ile ameliyat gerçekleştirilir. Bu şekilde planlanmış bir deformite yüzde yüze yakın bir doğrulukla düzeltilir ve başarı elde edilir. Ancak böyle bir kompleks cerrahiyi yapabilmek için, bu konuda oldukça iyi bir tecrübe gerekmektedir. Aksi takdirde başarı yerine, hastanın memnun olmayacağı bir uzuvla karşılaşılabilinir.