0544 2456365 - 0212 3240324 senc64@gmail.com

Total kalça protezi; Primer ya da sekonder nedenlerle hasar görmüş ve ileri derecede osteoartroz olmuş bir kalça ekleminin değiştirilmesi için yapılan bir ameliyattır. Eklemdeki kıkırdak kaybı, eklem yüzeylerinin aşınmasına neden olur. Bu da ağrı verir ve hareket kaybına yol açar. Hasta yürümekte ve diğer günlük faaliyetleri yapmakta zorlanır.

Kalça protezi ameliyatı, bu ağrıların giderilmesi, hareket kabiliyetinin arttırılması ve gündelik faaliyetlerin daha kolay yapılabilmesi için gerçekleştirilmektedir. Cerrahi tedaviden önce mutlaka diğer tedavi yöntemleri denenmelidir (ağrı kesici tabletler, baston, fizik tedavi vb.). Durumunun kalça protezi gerektirecek kadar ciddi olup olmadığı konusunda nihai kararı verecek kişinin her zaman hasta olduğu unutulmamalıdır.

Kalça protezinin doğrudan yararları şunlardır:

• Ağrının hafiflemesi, kimi durumlarda tamamen ortadan kalkması
• Hareket kabiliyetinin artması
• Şekil bozukluğunun düzelmesi

Hasta 1: Minimal invazif teknikle total kalça protezi ameliyatı yapılan hastamızın postop görüntüsü

Hasta 2: Sol kalçasına 35 yıl önce femoral osteotomi yapılan zor ve komplike hastada total kalça protezi uygulaması